logoNormaltariffen

Tilskudd til fellesformål for leger

Folketrygden yter i perioden 1. juli 2021-30. juni 2022

42 428 000

kroner til

Sykehjelps- og pensjonsordning for leger

41 125 000

kroner til

Fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I).

52 397 000

kroner til

Fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II).

31 548 000

kroner til

Fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III).

12 429 000

kroner til

Fond for kvalitet og pasientsikkerhet.

41 441 000

kroner til

Fond for kvalitetsforbedring av medisinsk laboratorievirksomhet

17 431 000

kroner til

Fond til fremme av allmennmedisinsk forskning

Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. november 2021 og varer fram til 1. juli 2022.