logoNormaltariffen

F. Laboratorieundersøkelser og prøver

Merknad F0

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse/prøve på egne pasienter.

Alminnelige undersøkelser

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

**701a

Taking av prøver til laboratorieundersøkelse på legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium. (Gjelder kun prøver som refunderes av trygden)

Ugyldig takstkombinasjon: 1e

60,-

1,-

59,-

F0, F1, COV2

0

**701c

Innsending av prøver, utover den første sendeprøven som omfattes av takst 701a

21,-

21,-

0,-

F0, F1, COV2

rep.

**701d

Innsending av positiv, inkubert urinprøve

12,-

12,-

0,-

F0, F1, COV2

0

Merknad F1

Takstene 701a og c inkluderer utgifter til porto, forskriftsmessig prøveglass og emballasje. Takst 701c kan bare benyttes i kombinasjon med takst 701a, men den kan ikke repeteres når flere prøver av samme materiale samtidig sendes til samme laboratorium. Takst 701a kan kombineres med alle 700-takstene.

Merknad F2

Bruk av taksten forutsetter at analysen utføres på legekontor, legevakt eller i sykebesøk.

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

**703

Inkubering av objektglassagar (inkl. prøveglass).

15,-

F0, F2, COV2

0

704j

Blod i fæces.

35,-

F0, F2

0

704k

Trichomonas vaginalis i sekret og «clue cells».

40,-

F0, F2

0

**705a

Blod i fæces (prøve foretatt hjemme med utlevert impregnert materiell. Minst 3 prøver fra forskjellige dager)

45,-

F0, F2, COV2

0

705g

Manuell fremstilling og farging av blodutstryk. Oversiktsmikroskopi av blod i farget preparat eller manuell differensialtelling. Ugyldig takstkombinasjon: 706f

50,-

F0, F2

0

**705h

Prøvetaking til chlamydiaundersøkelse

16,-

F0, COV2

0

705i

Skabbmidd eller sopp

20,-

F0

0

705j

Mikroskopisk undersøkelse av tørket/fiksert og farget preparat med spesifikk fargemetode, både mikrober og eosinofili

20,-

F0, F2

0

705k

Immunologisk CRP-test

42,-

F0, F2

0

705l

Prøvetaking til direkte immunfluorescens for Herpes

10,-

F0

0

**706f

Hematologisk analyse med celleteller (trombocyttmåling, differensialtelling og MCV)

63,-

F0,F2, COV2

0

**706h

Immunologisk graviditetstest/HCG-test

31,-

F0, F2, COV2

0

706j

Immunologisk test for blod fra nedre del av tarmen

28,-

F0, F2

0

**706k

Immunologisk test for bakterieantigen (streptokokker)

37,-

F0, F2, COV2

0

**706l

Immunologisk test for virusantigen (mononukleose)

51,-

F0, F2, COV2

0

**707

Taking og tyding av EKG

120,-

F0, F2, COV2

0

**708a

Glukose tørrkjemisk analyse (reflektometrisk/fotometrisk avlesing

Ugyldig takstkombinasjon: 121a

21,-

F0, F2, COV2

0

**708b

Analyse av ALAT og GT

27,-

F0, F2, COV2

1

**708c

Totalkolesterol

21,-

F0, F2, COV2

0

**708d

Analyse av kreatinin

27,-

F0, F2, COV2

0

**708e

Analyse av kalium

27,-

F0, F2, COV2

0

**709

HbA1c (glykosylert hemoglobin) for bestemmelse av langtidsblodsukker

130,-

F0, F2, COV2

0

**710

Trombotest/INR-test

69,-

F0, F2, COV2

0

**711

Hurtigtest for påvisning av Helicobacter pylori-infeksjon

60,-

F0, F2, COV2

0

**712

Kvantitativ måling av mikroalbuminuri i urin (ikke semikvantitative målinger)

125,-

F0, F2, COV2

0