logoNormaltariffen

E. Prosedyretakster

Merknad E2

Når ikke noe særskilt er nevnt, benyttes takstene i det følgende som tillegg til takstene for konsultasjoner og sykebesøk. I takstene er iberegnet utgifter til desinfeksjonsmidler og alminnelig engangsutstyr i forbindelse med dette. I tillegg kan legen kreve dekket av pasienten utgifter i henhold til takstene 10a til 10d. Engangsutstyr som f.eks. sprøyter m.v. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Alminnelige prosedyrer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

100

Mindre kirurgiske prosedyrer (listen er uttømmende):

 • Anlegging av blodtomhet

 • Behandling av epistaxis

 • Behandling og instruksjoni behandling av urininkontinens med elektrostimulering

 • Biopsi

 • Elektrokauterisering

 • Enkel uroflowmetri

 • Fjerning av dyptsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva

 • Fjerning av fastsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva

 • Fjerning av fremmedlegemer i nese, øre og svelg

 • Fjerning av tungebånd

 • Implantering av medikamentimplantater

 • Incisjon av peritonsillær abscess

 • Infusjon av plasmasubstitutter eller andre væsker

 • Injeksjon av legemidler i ledd, slimpose og seneskjede

 • Injeksjonsbehandling av hemorroider

 • Intravenøs injeksjon/infusjon av særlig vevstoksisk legemiddel (f.eks. cytostatika)

 • Intravenøs injeksjon av medikament som krever særlig nøyaktighet **

 • Intravenøs infusjon av medikamenter **

 • Kirurgisk fjernelse av små svulster, vorter, nævi, del av negl

 • Operativ biopsi fra hud og slimhinne

 • Paracentese av trommehinnen

 • Skrape/stansebiopsi fra hud/slimhinne (gjelder ikke ved cytologisk prøvetaking fra slimhinne)

 • Skifting av store sår **

 • Sår behandlet med sutur

 • Liming av sår **

 • Taking og forsendelse eller analyse av arteriell blodgass

 • Tamponade v/epistaxis **

 • Tåreveisbehandling

 • Variceinjeksjon

 • Venepunksjon og capilær blodprøve på 0,5 ml microtainerrør på barn under 7 år (ved andre blodprøver av barn kan takst 100 ikke kreves) **

 • Venesectio

 • Ørerensing ved skylling/sug **

 • Løsning av bakre synekier med dillatasjonstampong

Der flere av de ovennevnte prosedyrer blir utført kan taksten kreves per prosedyre. Ved injeksjoner kan taksten kun kreves en gang per ledd, slimpose eller seneskjede.

119,-

B1, E2, COV2

rep 8

101

Individuell, strukturert veiledning ved tidlig intervensjon relatert til kosthold og/eller fysisk aktivitet for pasienter med høyt blodtrykk, diabetes 2 eller sykelig overvekt (BMI>30). Taksten bygger på undersøkelse av pasientens helsetilstand og omfatter kartlegging av risikobilde. Det er en forutsetning at legen benytter program godkjent av Sosial- og helsedirektoratet, og at det skrives ut "grønn resept", som alternativ til medikamentell behandling, med et individuelt tilpasset opplegg for kosthold og/eller fysisk aktivitet og en plan for pasientens oppfølging. Taksten kan bare benyttes overfor pasienter som ikke står på medikamentell behandling for aktuell sykdom. Kan ikke benyttes på legevakt.

Taksten kan benyttes inntil 3 ganger per kalenderår

Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b

150,-

E2, COV2

0

102

Oppstart (første konsultasjon) av individuell strukturert røykeavvenning som ledd i behandling av sykdom, i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning (https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/roykeavvenning). Taksten kan benyttes inntil to ganger per pasient per kalenderår. Kan ikke benyttes på legevakt.

Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b

150,-

E2, COV2

0

103a

Anoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi.

Ugyldig takstkombinasjon: 140l

80,-

E2

0

103b

Gynekologisk undersøkelse ved allmennlege.

90,-

E2

0

104

Rektoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi.

240,-

E2

0

105

Større kirurgiske prosedyrer (listen er uttømmende):

 • Adekvat åpning av dyp abscess/flegmone

 • Behandling av panaritium/paronychia med eksisjon av nekrotisk vev

 • Blodtapping i behandling av hemokromatose eller polycytemi

 • Blærepunksjon eller kateterisering ved urinretensjon **

 • Blæreskyllinger

 • Elektrodesikasjon/Curettage av hudtumor

 • Finnålsbiopsi (f.eks. a.m. Frantzén) eller punksjonsbiopsi (f.eks. "tru-cut")

 • Fjerning av fastsittende fremmedlegeme i hud

 • Fjerning av fremmedlegeme under hudnivå

 • Fjerning av mindre tumor under hudnivå, f.eks. overflatisk tumor mammae og lymfeknute

 • Fjerning av spyttstein

 • Kirurgisk fjerning av aterom/stort nævus

 • Kirurgisk fjerning av hele neglen (ablatio unguis)

 • Kirurgisk fjerning av svulst/aterom/nævus i ansikt

 • Ligatur av hemoroider

 • Maveskylling ved forgiftninger

 • Prøvepunksjon av ledd og pleura for innsending av prøve

 • Radikaloperasjon av inngrodd negl (kilereseksjon) 1 tå/finger

 • Spinalpunksjon med tapping av spinalveske til videre undersøkelse

 • Strikkbehandling av hemoroider

 • Synovectomi

 • Sår behandlet med eksisjon av sårrand og sutur

 • Sår som trenger mer inngående sårtoilette på grunn av knusing eller forurensning

 • Tapping av hydrocele, spermatocele og ledd

 • Tapping av pleuravæske eller ascites

 • Avansert behandling av legg-, fot- og trykksår (kronisk syke med redusert tilhelningsevne) **

 • Fjerning, men ikke samtidig innsetting av p-stav

219,-

E2, COV2

rep 70%

106a

Gipsing og bandasjering.

 • Zinklimbandasje **

 • Bandasjering av fractura claviculae. Reponering av kjeveluksasjon

 • Immobilisering av frakturer uten dislokasjon som f.eks. fissura radii/ tibiae/ antebrachii hos barn

 • Midlertidig bandasjering av luksasjoner og brudd i store ledd og knokler

 • Reponering av luksert skulder eller albue

 • Skifting av gåbandasjer

 • Skifting av små gipsbandasjer på underarm og hånd, og på ekstremiteter hos barn

132,-

E2, COV2

Rep 70%

106b

Behandling av frakturer som krever reponering i anestesi og evt. røntgenkontroll før og etter, som f.eks. fract. radii typica

300,-

E2

Rep

108a

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege for påvisning og kvantitering av resturin. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.

140,-

E2

0

108b

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved leieusikkerhet ved termin. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.

140,-

E2

0

108c

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved blødning i 1. trimester. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.

140,-

E2

0

108d

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved vurdering av perifere kar ved mistanke om blodpropp i ekstremiteter. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.

140,-

E2

0

108e

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved mistanke om sykdom i galleblære eller hovedpulsåre. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.

140,-

E2

0

108f

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved vurdering av hudnære sykelige prosesser (abscesser, cyster mv). Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.

140,-

E2

0

109a

Første gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema og innsending av opplysninger til Diabetesregister for voksne. Taksten kan benyttes én gang per pasient.

200,-

E2, COV2

0

109b

Andre og senere gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema og innsending av opplysninger til Diabetesregister for voksne. Taksten kan benyttes inntil én gang per kalenderår.

110,-

E2, COV2

0

110

Individuell prevensjonsveiledning. Det forutsettes at legen orienterer om de forskjellige metoder man har til rådighet, slik at pasienten kan få anledning til å velge den metode som er mest akseptabel i det enkelte tilfellet. Videre forutsettes det at pasienten gis den nødvendige legeundersøkelse og instruksjon vedrørende den aktuelle metode.

Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b

140,-

E2, COV2

0

**111

Kryokirurgi. Takst 10c kan kreves én gang selv om taksten repeteres

96,-

E2, COV2

8

Gastroenterologi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

**121a

Karbohydratbelastning

Ugyldig takstkombinasjon: 708a

150,-

E2, COV2

0

Indremedisin

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

**128a

Trykkmåling med doppler ved perifer karlidelse

110,-

E2, COV2

0

**129f

Ambulant kontinuerlig 24 timers registrering av blodtrykk. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr m.v.

372,-

E2, COV2

0

**129g

Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium

Ugyldig takstkombinasjon: 129c, 707

250,-

E2, COV2

0

Kirurgi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

148

Nødvendig kollegial assistanse utført av lege ved operasjoner per time

325,-

Rep

Anestesiologi inkludert lokalbedøvelse

Typeinndeling:

OVA: Overflateanestesi ved inndrypping, spray, pensling, installasjon o.a.

F.eks: conjuntiva, cornea, tåreveier, trommehinne, nese, svelg.

INA: Infiltrasjon (injeksjon), f.eks. hud og slimhinne før biopsi, kirurgi.

Før inngrep i øre, svelg, tåresekk. I frakturhematom, senefester, bursae, seneskjeder.

ANA: Andre anestesi- og analgesiformer som regional intravenøs anestesi. Kryoterapi i smertebehandling.

BLA: Blokk- (lednings-)anestesi. F.eks perifere av nerver (også interkostalnerver), pleksus, ganglier, ev. paracervikal blokk.

BLS: Sentrale blokk, epidural, spinal.

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

149a

Lokalbedøvelse og triggerpunktanestesi

Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149b, 149h og 155

30,-

E2

rep 50%

149g

BLA av penis, funikkel, 1 ekstremitetsnerve og ved intracelære inngrep. Paracervikalblokk.

Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149b, 149h og 155

100,-

E2

0

149h

BLA som omfatter ekstremiteter t.o.m. håndledd/ankel, ev. pleksus

Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149a, 149b, og 155

175, -

E2

0

Allergologi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

**177a

Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 1-10 ekstrakter). Taksten -inkluderer utgifter til allergenekstrakt.

Ugyldig takstkombinasjon: 177c

150,-

E2, COV2

0

**177c

Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 11-20 ekstrakter). Taksten -inkluderer utgifter til allergenekstrakt.

Ugyldig takstkombinasjon: 177a

375,-

E2, COV2

0

Gynekologi og fødselshjelp

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

214a

Innsetting og skifting av spiral og prevensjonsstav i huden

Ugyldig takstkombinasjon: 214b

160,-

E2

0

214b

Tilpassing/vedlikehold av pessar og østrogenring

Ugyldig takstkombinasjon: 214a

150,-

E2

0

214c

Endometriebiopsi/cytologisk prøvetaking fra uterinhulen. Taksten kan ikke kreves ved cervix cytologi.

215,-

E2

0

215

 • Særlig tidkrevende arbeid ved:steriliseringssakerabortsaker og henvisning til amniocentese (tillegg for konsultasjoner når slike har funnet sted)

Ugyldig takstkombinasjon: 2c

220,-

E2

0

217a

Første gangs fullstendig undersøkelse og veiledning av gravide samt utfylling av godkjent svangerskapsjournal

Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217b, 217c

160,-

E2

0

217b

Tillegg for senere graviditetskontroll (kan benyttes inntil 5 ganger i svangerskapet, og skal avmerkes på legeregningene med romertall I til V)

Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217a

90,-

E2

0

217c

Graviditetskontroll utført av jordmor.

Taksten utløses når jordmor foretar 2. gangs eller senere graviditetskontroll i samarbeid med lege, men uten samtidig legekonsultasjon. Det er en forutsetning at jordmoren er ansatt hos den legen som utløser taksten, og at HELFO gis særskilt melding om ansettelsesforholdet. Taksten kan kombineres med 217b. Ved samtidig konsultasjon hos lege kan 217c ikke benyttes.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 217a

125,-

E2

0

Øre-nese-halssykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

310

Epistaxis, behandling av pågående blødning med bakre tamponade

200,-

E2

0

Hørselsmåling

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

**322

Toneaudiometri med luftledning

40,-

E2, COV2

0

325

 • Undersøkelse av ett eller begge ører for:recruitmentdiplakusi; terskelvandringimpedanseendringtympanometri

 • bekesyaudiometri

Taksten kan repeteres dersom flere typer undersøkelser foretas

82,-

E2

rep 50

Øyesykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

402

Tonometri hos allmennlege

Ugyldig takstkombinasjon: 400

120,-

E2

0

Lungesykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

**501

Inhalasjonsbehandling med bronkolytika tilført kontinuerlig med nebulisator (minst 5 minutter)

Ugyldig takstkombinasjon: 507b, 507d

80,-

COV2

50%

**506

Bestemmelse av maksimal ekspiratorisk strømningshastighet PEF på barn under 7 år

Ugyldig takstkombinasjon: 507

28, -

COV2

0

**507c

Dynamisk spirometri (flow-volume-curve). Taksten kan kun anvendes av allmennleger.

Ugyldig takstkombinasjon: 506, 507a, 507b

200,-

COV2

0

**507d

Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan kun anvendes av allmennleger.

Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506, 507a, 507b

250,-

COV2

0

**510c

Bestemmelse av anstrengelsesutløst luftveisobstruksjon

200,-

COV2

0

**510d

Bestemmelse av langvarig reversibilitetstest med PEF-registrering på eget skjema

200,-

COV2

0

Nervesykdommer og sinnslidelser

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

612a

Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med pårørende/foresatt til pasient med psykiatrisk eller nevrologisk sykdom, kronisk alvorlig sykdom, terminal sykdom eller rusmiddelproblem eller pårørende/foresatt til barn med psykisk utviklingshemming. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.

Taksten kan kun benyttes ved alvorlig sykdom som for eksempel:

langt fremskreden hjertesvikt

langt fremskreden lungesykdom

invalidiserende nevrologiske lidelser (som f.eks. langt fremskreden multippel sklerose eller muskeldystrofi, ikke f.eks. isjias)

dårlig regulert diabetes og/eller diabetes med alvorlige senkomplikasjoner

aktiv kreftsykdom

slag med betydelig sekvele

alvorlige infeksjonssykdommer (f.eks. HIV-infeksjon)

skader med alvorlige følgetilstander

Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 2c, 3b, 11c, 12c, 612b, 651

250,-

0

612b

Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med foreldre/foresatte ved pediatriske (yngre enn 18 år) problemstillinger knyttet tilskoleproblemer mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, atopiske sykdommer, sykelig overvekt og anoreksi. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.

Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 2c, 3b, 11c, 12c, 612a, 651

250,-

0

615

Samtaleterapi ved allmennlege med minst 15 minutters varighet med pasienter med psykiske lidelser. Samtalen må avvike fra en vanlig samtale om medisinske problemstillinger, og være av terapeutisk karakter.

Ugyldig takstkombinasjon: 1b, 3bd, 11c, 12cd, 600, 605, 621, 622,623, 624

170,-

0

616

Særlig tidkrevende arbeid ved henvisning til eller innleggelse i kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD), psykiatriske og barnepsykiatriske institusjoner, behandlingshjem, opptreningsinstitusjoner, smerteklinikk, i kursted for alkoholikere eller spesialklinikk for narkomane og psykisk utviklingshemmede (tillegg for konsultasjoner når sådanne har funnet sted)

300,-

0

617

Bruk av anerkjent skjema for kartlegging av psykiatrisk sykdom og/eller nevrologisk sykdom, ved mistanke om alkoholmisbruk, for eksempel Alcohole Use Disorders Identification (WHO) og ved kroniske hodepinetilstander.

60,-

1

**618

Overvåket urinprøvetaking av pasient i Legemiddel Assistert Rehabilitering (LAR)

150,-

COV2

0

Utviklingshemming mv.

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

660

Merarbeid ved årlig, fullstendig undersøkelse av utviklingshemmede, demente og pasienter med kroniske psykoser som behandles med psykofarmika med behov for tverrfaglig oppfølging. Undersøkelsen skal omfatte forhold av sosial, kognitiv og sansemessig karakter. Taksten kan brukes inntil én gang per kalenderår.

450,-

0