logoNormaltariffen

F. Laboratorieundersøkelser og prøver

Merknad F0

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse/prøve på egne pasienter.

Alminnelige undersøkelser

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

701a

Taking av prøver til laboratorieundersøkelse på legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium. (Gjelder kun prøver som refunderes av trygden)

Ugyldig takstkombinasjon: 1e

60,-

5,-

55,-

F0, F1

0

701c

Innsending av prøver, utover den første sendeprøven som omfattes av takst 701a.

21,-

21,-

0,-

F0, F1

rep.

701d

Innsending av positiv, inkubert urinprøve.

12,-

12,-

F0, F1

0

Merknad F1

Takstene 701a og c inkluderer utgifter til porto, forskriftsmessig prøveglass og emballasje. Takst 701c kan bare benyttes i kombinasjon med takst 701a, men den kan ikke repeteres når flere prøver av samme materiale samtidig sendes til samme laboratorium. Takst 701a kan kombineres med alle 700-takstene.

Merknad F2

Bruk av taksten forutsetter at analysen utføres på legekontor, legevakt eller i sykebesøk.

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

703

Inkubering av objektglassagar (inkl. prøveglass).

15,-

F0, F2

0

704j

Blod i fæces.

35,-

F0, F2

0

704k

Trichomonas vaginalis i sekret og “clue cells”.

40,-

F0, F2

0

705a

Blod i fæces (prøve foretatt hjemme med utlevert impregnert materiell. Minst 3 prøver fra forskjellige dager)

45,-

F0, F2

0

705g

Manuell fremstilling og farging av blodutstryk. Oversiktsmikroskopi av blod i farget preparat eller manuell differensialtelling.

Ugyldig takstkombinasjon: 706f

50,-

F0, F2

0

705h

Prøvetaking til chlamydiaundersøkelse

16,-

F0

0

705i

Skabbmidd eller sopp

20,-

F0

0

705j

Mikroskopisk undersøkelse av tørket/fiksert og farget preparat med spesifikk fargemetode, både mikrober og eosinofili

20,-

F0, F2

0

705k

Immunologisk CRP-test

42,-

F0, F2

0

705l

Prøvetaking til direkte immunfluorescens for Herpes

10,-

F0

0

706f

Hematologisk analyse med celleteller (trombocyttmåling, differensialtelling og MCV)

63,-

F0,F2

0

706h

Immunologisk graviditetstest/HCG-test

31,-

F0, F2

0

706j

Immunologisk test for blod fra nedre del av tarmen

28,-

F0, F2

0

706k

Immunologisk test for bakterieantigen (streptokokker)

37,-

F0, F2

0

706l

Immunologisk test for virusantigen (mononukleose)

51,-

F0, F2

0

707

Taking og tyding av EKG

120,-

F0, F2

0

708a

Glukose tørrkjemisk analyse (reflektometrisk/fotometrisk avlesing Ugyldig takstkombinasjon: 121a

21,-

F0, F2

0

708b

Analyse av ALAT og GT

27,-

F0, F2

1

708c

Totalkolesterol

21,-

F0, F2

0

708d

Analyse av kreatinin

27,-

F0, F2

0

708e

Analyse av kalium

27,-

F0, F2

0

709

HbA1c (glykosylert hemoglobin) for bestemmelse av langtidsblodsukker

130,-

F0, F2

0

710

Trombotest/INR-test

69,-

F0, F2

0

711

Hurtigtest for påvisning av Helicobacter pylori-infeksjon

60,-

F0, F2

0

712

Kvantitativ måling av mikroalbuminuri i urin (ikke semikvantitative målinger)

125,-

F0, F2

0