logoNormaltariffen

Lungesykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

501

Inhalasjonsbehandling med bronkolytika tilført kontinuerlig med nebulisator (minst 5 minutter)

Ugyldig takstkombinasjon: 507b, 507d

80,-

50%

506

Bestemmelse av maksimal ekspiratorisk strømningshastighet PEF på barn under 7 år

Ugyldig takstkombinasjon: 507

28, -

0

507c

Dynamisk spirometri (flow-volume-curve). Taksten kan kun anvendes av allmennleger.

Ugyldig takstkombinasjon: 506, 507a, 507b

200,-

0

507d

Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan kun anvendes av allmennleger.

Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506, 507a, 507b

250,-

0

510c

Bestemmelse av anstrengelsesutløst luftveisobstruksjon

200,-

0

510d

Bestemmelse av langvarig reversibilitetstest med PEF-registrering på eget skjema

200,-

0