logoNormaltariffen

Hørselsmåling

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

322

Toneaudiometri med luftledning

40,-

E2

0

325

Undersøkelse av ett eller begge ører for:

- recruitment

- diplakusi; terskelvandring

- impedanseendring

- tympanometri

- bekesyaudiometri

Taksten kan repeteres dersom flere typer undersøkelser foretas

82,-

E2

rep 50