logoNormaltariffen

Øre-nese-halssykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

310

Epistaxis, behandling av pågående blødning med bakre tamponade

200,-

E2

0