logoNormaltariffen

Kirurgi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

148

Nødvendig kollegial assistanse utført av lege ved operasjoner per time

325,-

Rep