logoNormaltariffen

Indremedisin

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

128a

Trykkmåling med doppler ved perifer karlidelse

110,-

E2

0

129f

Ambulant kontinuerlig 24 timers registrering av blodtrykk. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr m.v.

372,-

E2

0

129g

Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium

Ugyldig takstkombinasjon: 129c, 707

250,-

E2

0