logoNormaltariffen

E. Prosedyretakster

Merknad E2

Når ikke noe særskilt er nevnt, benyttes takstene i det følgende som tillegg til takstene for konsultasjoner og sykebesøk. I takstene er iberegnet utgifter til desinfeksjonsmidler og alminnelig engangsutstyr i forbindelse med dette. I tillegg kan legen kreve dekket av pasienten utgifter i henhold til takstene 10a til 10d. Engangsutstyr som f.eks. sprøyter m.v. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Alminnelige prosedyrer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

100

Mindre kirurgiske prosedyrer (listen er uttømmende):

-Anlegging av blodtomhet

-Behandling av epistaxis

-Behandling og instruksjoni behandling av urininkontinens med elektrostimulering

-Biopsi

-Elektrokauterisering

-Enkel uroflowmetri

-Fjerning av dyptsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva

-Fjerning av fastsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva

-Fjerning av fremmedlegemer i nese, øre og svelg

-Fjerning av tungebånd

-Implantering av medikamentimplantater

-Incisjon av peritonsillær abscess

-Infusjon av plasmasubstitutter eller andre væsker

-Injeksjon av legemidler i ledd, slimpose og seneskjede

-Injeksjonsbehandling av hemorroider

-Intravenøs injeksjon/infusjon av særlig vevstoksisk legemiddel (f.eks. cytostatika)

-Intravenøs injeksjon av medikament som krever særlig nøyaktighet

-Intravenøs infusjon av medikamenter

-Kirurgisk fjernelse av små svulster, vorter, nævi, del av negl

-Operativ biopsi fra hud og slimhinne

-Paracentese av trommehinnen

-Skrape/stansebiopsi fra hud/slimhinne (gjelder ikke ved cytologisk prøvetaking fra slimhinne)

-Skifting av store sår

-Sår behandlet med sutur

-Liming av sår

-Taking og forsendelse eller analyse av arteriell blodgass

-Tamponade v/epistaxis

-Tåreveisbehandling

-Variceinjeksjon

-Venepunksjon og capilær blodprøve på 0,5 ml microtainerrør på barn under 7 år (ved andre blodprøver av barn kan takst 100 ikke kreves)

-Venesectio

-Ørerensing ved skylling/sug

-Løsning av bakre synekier med dillatasjonstampong

Der flere av de ovennevnte prosedyrer blir utført kan taksten kreves per prosedyre. Ved injeksjoner kan taksten kun kreves en gang per ledd, slimpose eller seneskjede.

119,-

B1, E2

rep 8

101

Individuell, strukturert veiledning ved tidlig intervensjon relatert til kosthold og/eller fysisk aktivitet for pasienter med høyt blodtrykk, diabetes 2 eller sykelig overvekt (BMI>30). Taksten bygger på undersøkelse av pasientens helsetilstand og omfatter kartlegging av risikobilde. Det er en forutsetning at legen benytter program godkjent av Sosial- og helsedirektoratet, og at det skrives ut "grønn resept", som alternativ til medikamentell behandling, med et individuelt tilpasset opplegg for kosthold og/eller fysisk aktivitet og en plan for pasientens oppfølging. Taksten kan bare benyttes overfor pasienter som ikke står på medikamentell behandling for aktuell sykdom. Kan ikke benyttes på legevakt.

Taksten kan benyttes inntil 3 ganger per kalenderår

Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b

150,-

E2

0

102

Oppstart (første konsultasjon) av individuell strukturert røykeavvenning som ledd i behandling av sykdom, i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning (https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/roykeavvenning). Taksten kan benyttes inntil to ganger per pasient per kalenderår. Kan ikke benyttes på legevakt.

Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b

150,-

E2

0

103a

Anoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi.

Ugyldig takstkombinasjon: 140l

80,-

E2

0

103b

Gynekologisk undersøkelse ved allmennlege.

90,-

E2

0

104

Rektoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi.

240,-

E2

0

105

Større kirurgiske prosedyrer (listen er uttømmende):

-Adekvat åpning av dyp abscess/flegmone

-Behandling av panaritium/paronychia med eksisjon av nekrotisk vev

-Blodtapping i behandling av hemokromatose eller polycytemi

-Blærepunksjon eller kateterisering ved urinretensjon

-Blæreskyllinger

-Elektrodesikasjon/Curettage av hudtumor

-Finnålsbiopsi (f.eks. a.m. Frantzén) eller punksjonsbiopsi (f.eks. "tru-cut")

-Fjerning av fastsittende fremmedlegeme i hud

-Fjerning av fremmedlegeme under hudnivå

-Fjerning av mindre tumor under hudnivå, f.eks. overflatisk tumor mammae og lymfeknute

-Fjerning av spyttstein

-Kirurgisk fjerning av aterom/stort nævus

-Kirurgisk fjerning av hele neglen (ablatio unguis)

-Kirurgisk fjerning av svulst/aterom/nævus i ansikt

-Ligatur av hemoroider

-Maveskylling ved forgiftninger

-Prøvepunksjon av ledd og pleura for innsending av prøve

-Radikaloperasjon av inngrodd negl (kilereseksjon) 1 tå/finger

-Spinalpunksjon med tapping av spinalveske til videre undersøkelse

-Strikkbehandling av hemoroider

-Synovectomi

-Sår behandlet med eksisjon av sårrand og sutur

-Sår som trenger mer inngående sårtoilette på grunn av knusing eller forurensning

-Tapping av hydrocele, spermatocele og ledd

-Tapping av pleuravæske eller ascites

-Avansert behandling av legg-, fot- og trykksår (kronisk syke med redusert tilhelningsevne)

-Fjerning, men ikke samtidig innsetting av p-stav

219,-

E2

rep 70%

106a

Gipsing og bandasjering.

-Zinklimbandasje

-Bandasjering av fractura claviculae. Reponering av kjeveluksasjon

-Immobilisering av frakturer uten dislokasjon som f.eks. fissura radii/ tibiae/ antebrachii hos barn

-Midlertidig bandasjering av luksasjoner og brudd i store ledd og knokler

-Reponering av luksert skulder eller albue

-Skifting av gåbandasjer

-Skifting av små gipsbandasjer på underarm og hånd, og på ekstremiteter hos barn

132,-

E2

Rep 70%

106b

Behandling av frakturer som krever reponering i anestesi og evt. røntgenkontroll før og etter, som f.eks. fract. radii typica

300,-

E2

Rep

108a

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege for påvisning og kvantitering av resturin. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.

140,-

E2

0

108b

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved leieusikkerhet ved termin. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.

140,-

E2

0

108c

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved blødning i 1. trimester. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.

140,-

E2

0

108d

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved vurdering av perifere kar ved mistanke om blodpropp i ekstremiteter. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.

140,-

E2

0

108e

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved mistanke om sykdom i galleblære eller hovedpulsåre. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.

140,-

E2

0

108f

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved vurdering av hudnære sykelige prosesser (abscesser, cyster mv). Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.

140,-

E2

0

109a

Første gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema og innsending av opplysninger til Diabetesregister for voksne. Taksten kan benyttes én gang per pasient.

200,-

E2

0

109b

Andre og senere gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema og innsending av opplysninger til Diabetesregister for voksne. Taksten kan benyttes inntil én gang per kalenderår.

110,-

E2

0

110

Individuell prevensjonsveiledning. Det forutsettes at legen orienterer om de forskjellige metoder man har til rådighet, slik at pasienten kan få anledning til å velge den metode som er mest akseptabel i det enkelte tilfellet. Videre forutsettes det at pasienten gis den nødvendige legeundersøkelse og instruksjon vedrørende den aktuelle metode.

Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b

140,-

E2

0

111

Kryokirurgi. Takst 10c kan kreves én gang selv om taksten repeteres

96,-

E2

8