logoNormaltariffen

Satser for forbruksmateriell

Takst

Tekst

Honorar

Merknad

Repetisjoner

10a

Materiellgruppe 1

- Utstyr til gynekologisk undersøkelse herunder tupfere, engangsspekulum, etc.

- Utstyr til anoskopi uten lyskilde

- Elastiske bind

63,-

B3, B5

rep

10b

Materiellgruppe 2

- Utstyr til spirometri

-Utstyr til EKG

-Utstyr til prøvetaking fra livmorhulen

-Utstyr til rektoskopi/anoskopi m/lyskilde

-Materiell ved sårskift, herunder salvekompresser, bind, sterile kompresser etc.

95,-

B3, B5

rep

10c

Materiellgruppe 3

-Materiell ved mindre kirurgiske inngrep, herunder suturmateriale, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell, lim og øvrig forbruksmateriell

-Utstyr til kateterisering (ekskl. kateter)

-Glukose/materiell til karbohydratbelastning

-Materiell ved kryokirurgi, jf. takst 111 (rep=0)

134,-

B3, B5

rep

10d

Materiellgruppe 4

-Materiell ved større kirurgiske inngrep, herunder suturmateriell, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell

-Materiell til behandling/skifting av større sår og skader

181,-

B3, B5

rep

Merknad B5

Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep/flere prosedyrer.

Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel gips, spiral, kateter, vaksiner, legemidler, ortoser, etc., etter legens kostnad.

Engangsutstyr som f.eks. sprøyter m.v. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Takstene 10a til 10d refunderes ikke av folketrygden. Folketrygden dekker slike utgifter kun ved tilfeller som går inn under folketrygdlovens kapittel 13 og denne forskrifts § 3 nr. 4.