IV Avtalens varighet og regulering

Avtalen gjelder fra 1. juli 2017 til 30.juni 2019. Partene reviderer honorarsatsene pr 1. juli 2018 i tråd med inntektskomponenten i normaltariffoppgjøret.

Med mindre avtalen er sagt opp av en av partene minst 3 måneder før utløpsdato, fornyes automatisk avtalen per 1. juli for ett år av gangen.