V Avtalens varighet og regulering

Avtalen gjelder fra 1. juli 2016 til 30.juni 2017. Partene har revideret honorarsatsene pr 1. juli 2016 i tråd med inntektskomponenten i normaltariffoppgjøret (2,25 pst).

Med mindre avtalen er sagt opp av en av partene minst 3 måneder før utløpsdato, fornyes automatisk avtalen per 1. juli for ett år av gangen.