Tilskudd til fellesformål for leger

Folketrygden yter i perioden 1. juli 2016-30. juni 2017

12 733 000 kroner til Sykehjelps- og pensjonsordning for leger
36 829 000 kroner til Fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I).
47 905 000 kroner til Fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og etterdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II).
27 533 000 kroner til Fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III).
10 854 000 kroner til Fond for kvalitet og pasientsikkerhet.
37 573 000 kroner til Fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus
15 226 000 kroner til Fond til fremme av allmennmedisinsk forskning


Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. juli 2016. Gitt med hjemmel i folketrygdloven § 5-4 fjerde ledd og § 22-2 andre ledd.