Kapittel III

Tilskudd til fellesformål for leger

Folketrygden yter i perioden 1. juli 2017-30. juni 2018

18 970 000 kroner til Sykehjelps- og pensjonsordning for leger
37 514 000 kroner til Fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I).
51 296 000 kroner til Fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og etterdanning og privatpraktiserende -spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II).
28 065 000 kroner til Fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III).
11 056 000 kroner til Fond for kvalitet og pasientsikkerhet.
38 272 000 kroner til Fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus
15 509 000 kroner til Fond til fremme av allmennmedisinsk forskning


Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. juli 2017. Gitt med hjemmel i folketrygdloven § 5-4 fjerde ledd og § 22-2 andre ledd.