Satser for forbruksmateriell

Takst Tekst Honorar Merknad Repetisjoner
10a Materiellgruppe 1- Utstyr til gynekologisk undersøkelse herunder tupfere, engangsspekulum, etc. - Utstyr til anoskopi uten lyskilde- Elastiske bind 60,- B3, B5 rep
10b Materiellgruppe 2 Utstyr til spirometriUtstyr til EKGUtstyr til prøvetaking fra livmorhulenUtstyr til rektoskopi/anoskopi m/lyskildeMateriell ved sårskift, herunder salvekompresser, bind, sterile kompresser etc. 90,- B3, B5 rep
10c Materiellgruppe 3Materiell ved mindre kirurgiske inngrep, herunder suturmateriale, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell - Utstyr til kateterisering (ekskl. kateter)- Glukose/materiell til karbohydratbelastning 127,- B3, B5 rep
10d Materiellgruppe 4Materiell ved større kirurgiske inngrep, herunder suturmateriell, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell Materiell til behandling/skifting av større sår og skader 171,- B3, B5 rep

Merknad B5

Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep/flere prosedyrer.

Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel gips, spiral, kateter, vaksiner, legemidler, ortoser, etc., etter legens kostnad.

Engangsutstyr som f.eks. sprøyter m.v. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Takstene 10a til 10d refunderes ikke av folketrygden. Folketrygden dekker slike utgifter kun ved tilfeller som går inn under folketrygdlovens kapittel 13 og denne forskrifts § 3 nr. 4.